click on book to show pdf

A’amàl du Jour de A’arafat ( 9 Zilhajj)

    A’amàl du Jour de A’arafat ( 9 Zilhajj) Faire un Ghoussl sounnat Réciter Zyàraté Imàm Houssen (as) « Zyàraté Wàriçà » Accomplir deux rak’at namàze après les prières de Zohr et ‘Assr comme suit: 1er rak’at = Sourat « Al Hamdo… » + Sourat Ikhlàss « Qoul houwwallàho… » 2ème rak’at = Sourat « Al Hamdo… » + Sourat Al kàfiroune […]

 • aaa
 • aaa
 • aaaa
A’amàl du Jour de A’arafat ( 9 Zilhajj)
3.1 (61.75%) 57 vote[s]
A’amàl du Jour de A’arafat ( 9 Zilhajj)
about this book
 • overview

      A'amàl du Jour de A'arafat ( 9 Zilhajj) Faire un Ghoussl sounnat Réciter Zyàraté Imàm Houssen (as) "Zyàraté Wàriçà" Accomplir deux rak'at namàze après les prières de Zohr et 'Assr comme suit: 1er rak'at = Sourat "Al Hamdo…" + Sourat Ikhlàss "Qoul houwwallàho…" 2ème rak'at = Sourat "Al Hamdo…" + Sourat Al kàfiroune Accomplir 4 rak'at par unité de deux comme suit: Dans chaque rak'at, après la récitation du sourat "Al Hamdo…" + réciter 50 fois le sourat Ikhlàss Réciter les dou'às suivants que le Saint Prophète avait l'habitude de réciter: "Soubhànallazi fis smà-i arshohou, soubhànallazi fil arzi houkmohou, soubhànallazi fil qoubori qazà-ohou, soubhànallazifil bahri sabilohou, soubhànallazifinnàri soultànohou, soubhànallazi fil jannati rahmatohou, soubhànallazi fil qiyyàmati 'adlohou, soubhànallazi rafàss samà-i, soubhànallazi bassatal arza, soubhànallazi là maldjà walà mandjà minhou illà ilayhi". Dire "Soubhànallàhi wal hamdo lillàhi wa là ilàha illallàho wallàho akbar" Réciter sourat Ikhlàss 100 fois Réciter Ayatoul Kourssi 100 fois Réciter Salawàte 100 fois Dire 100 fois "Là ilàha illallàhou wahdahou là sharikalahou, lahoul moulko wa lahoul hamdo, yohyi wa youmito wa youmito wa yohyi wa houwa hayyoune là yamouto , bi yadehil khayro wa houwa 'alà koulli shayyin qadir" Dire 100 fois " Astaghfiroullàhal lazi là ilàha illa houwal hayyoul qayyoum wa atoubo ilayhi" Dire 10 fois " Yà allàho, Yà rahmàno, Yà rahimo, Yà badyas samàwati wal arzi, Yà zal djalàli wal ikràmi, Yà hayyo yà kayyoumo, Yà hannàno, Yà mannànno, Yà là ilaha illa anta, Amine" Réciter " Allàhoumma inni ass alouka yà man houwa akrabo ilayya min hablil waride, yà man yahoulo baynal mar-i wa qalbihi yà man houwa bil manzaril à'alà wabil oufouqil moubine, yà man houwar rahmàno 'alal 'arshis tawà yà man layssa kamisslihi shayoun wa houwas samiyoul bassiro ass alouka antoussalli 'alàl Mohammadinw wa àli Mohammad" Imàm Ja'ffar Sadiq (as) a indiqué aux croyants de réciter le salawàte suivant : " Allàhoumma yà ajwada man a'atà wa yà khayra man souela wa yà arhamà manis tourhama. Allàhoumma salli 'alà Mohammadinw wa àlihi fil àkhirine wa salli 'alà Mohammadinw wa àlihi fil malàil à'là wa salli 'alà Mohammadinw wa àlihi fil moursaline, Allàhoumma à'te Mohammadinw wa àlahoul wasilata wal fazilata wash sharafa war rafiata wad darajatal kabirata, Allàhoumma inni àmanto bi Mohammadin sallallàho 'alayhi walam araho falà tahrimni fil qyàmati ro'yatahou war zouqni souhbatahou watawaffani 'alà millatehi wassqeni min hawzihi mashraban"  

 • details
  • aaa
  • aaa
  • aaaa
  • aaa
 • reviews